You are currently viewing Projekt Łazarz: Patyna Projekt

Projekt Łazarz: Patyna Projekt

Poznajcie Zośkę z Patyna Projekt: „Patyna Projekt to pracownia projektowania wnętrz od kilku lat działająca na Łazarzu. Działalność społeczną mam we krwi, Mój humanistyczny background sprawia, że w centrum projektowania stawiam człowieka. Plan jest taki, że oprócz samego projektowania, na Śniadeckich pojawią się również zajęcia dla dzieci z wyobraźni przestrzennej. Pandemia mocno opóźniła ich rozruch, mam jednak nadzieję, że niebawem uda się do tych planów wrócić” .Projekt Łazarz wpierany przez Miasto Poznań