You are currently viewing Projekt Łazarz Pracownia Łazarska

Projekt Łazarz Pracownia Łazarska

Pracownia Łazarska

Łukasza Trusewicza spotkałem w jednej z łazarskich bram, gdy kulał swą rzeźbę. Owa kula to metalowy świat, który płonął min. na jednym z Sylwestrów organizowanych na Łazarzu właśnie przez Łukasza. Łukasza można rozpoznać przez pryzmat  wielu ciekawych akcji społecznych na Łazarzu i w samym Poznaniu.

Po tym jak już zakulał swą kulę i przypiął ją na kłódkę do trzepaka udaliśmy się do jego Pracowni Łazarskiej mieszczącej się w jednej z bram przy ul. Głogowskiej. Od wejścia uderzył mnie zapach drewna. Powracam myślami do dzieciństwa jak na wsi, z dziadkiem Marianem oprawialiśmy grabie czy heblowaliśmy deski. W Pracowni Łazarskiej, która na Łazarzu działa od 2011 możecie poczuć drewno tworząc rzeźbę lub uczestnicząc w warsztatach organizowanych przez Łukasza.

Dodaj komentarz